ONTDEK ALLE JUWELEN IN ONZE WINKEL
0

Geen producten in winkelmand.

0

Geen producten in winkelmand.

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze zaak (“Klant”). Het plaatsen van een bestelling in de winkel van Jo Juwelen houdt in dat de Klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten.

Artikel 2: Retourbeleid

Alle handgemaakte juwelen worden niet omgeruild. In het geval van een verkeerde maat, kunnen er kleine aanpassingen worden uitgevoerd. Retourneren is echter niet mogelijk voor de eigen creaties van Jo Juwelen.

De zilver collecties van o.a. Orage en Silver Rose kunnen tot 10 dagen na ontvangst geruild worden in de winkel. Omruilen is echter enkel mogelijk als het juweel niet gedragen is. Hiervoor wordt het juweel grondig geïnspecteerd in onze winkel.

Artikel 3: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven op de bestelbon of reparatiezakje. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 4: Aanbod

Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Jo Juwelen niet. Jo Juwelen is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Jo Juwelen is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Jo Juwelen. Jo Juwelen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 5: Aankopen

De juwelen die door Jo Juwelen worden aangeboden vormen een aanbod dat afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde van aanvaarding door Jo Juwelen.

Jo Juwelen is gerechtigd een bestelling te weigeren en/of te annuleren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 6: Levering en uitvoering van de overeenkomst

De goederen worden pas aan de Klant geleverd wanneer deze vervaardigd zijn én na ontvangst van de volledige betaling. Indien de goederen niet in voorraad zijn, en bijgevolg bij een externe leverancier besteld moeten worden, verbindt Jo Juwelen zich niet tot een bepaalde leveringstermijn.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk ter plaatse worden gemeld aan Jo Juwelen.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan derden, als die derden van de Klant de opdracht hebben gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Jo Juwelen was geboden.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Jo Juwelen.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Jo Juwelen te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 8: Herroepingsrecht

Alle bestellingen of kosten van een reparatie zijn bindend en kunnen dus niet herroepen worden. De Klant verbind zich ertoe met deze maatregel akkoord te zijn zodra hij een bestelling plaatst bij Jo Juwelen of een reparatie laat uitvoeren door Jo Juwelen.

Artikel 9: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Jo Juwelen beschikt, is de Klant ingeval van laattijdige betaling (1 maand na oplevering van de gerepareerde goederen of nieuwe bestellingen) van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% verschuldigd op het niet-betaalde bedrag.

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Jo Juwelen beschikt, is de Klant ingeval van 3 maanden laattijdige betaling vanaf de datum van oplevering van de gerepareerde goederen of nieuwe bestellingen van rechtswege en zonder aanmaning niet meer gemachtigd om aanspraak te maken op zijn goederen, en zullen deze verkocht worden om het openstaande saldo te vereffenen. Onverminderd het voorgaande behoudt Jo Juwelen zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 10: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Jo Juwelen respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Jo Juwelen houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Artikel 11: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 12: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Jo Juwelen om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Jo Juwelen. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Jo Juwelen kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen.

Artikel 14: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Turnhout bevoegd.

Ondernemingsgegevens

  • Jo Juwelen BV
  • Poederleese Weg 5
  • 2275 Lille
  • info@jojuwelen.be
  • 0499/ 28 28 55
  • BTW-nr: BE 0740.588.367

Share via:

©Jo Juwelen